W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ubezpieczenie majątkowe i OC

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych. 

 

  1. Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  2. Przedmiot zamówienia:  „Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki włączając Pałac Marianny Orańskiej.”
  3. Wyceny wartości ubezpieczenia należy dokonać na podstawie plików załączonych do postępowania oraz specyfikacji usługi ubezpieczenia stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  4. Planowany termin realizacji zamówienia od 01 października 2022 roku do 30 września 2023 roku.
  5. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych”.
  6. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 Sekretariat lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, adres email: woloszczuk@kamzab.pl lub portalem ePUAP, adres skrytki /ugkamzab/skrytka - do dnia 29 września 2022 r. do godziny 10.00.
  7. Osoba do kontaktu Benedykt Wołoszczuk tel. 531-152-644, e-mail: woloszczuk@kamzab.pl

Materiały

Treść zapytania ofertowego
zapytanie​_ofertowe​_na​_ubezpieczenie.doc 0.03MB
Druk oferty
druk​_oferty.doc 0.04MB
Warunki do złożenia oferty
Załnr1-warunkiubezpieczen.doc 0.06MB
Zaświadczenie o szkodowości
zaswiadczenie​_o​_szkodowosci​_w​_UNIQA.pdf 0.16MB
Pliki do wyceny
Wycena​_wartości​_ubezpieczenia​_-​_dane.zip 4.72MB
Wynik postępowania na ubezpieczenie majątku
wynik​_postepowania.pdf 0.38MB
{"register":{"columns":[]}}