W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oferty inwestycyjne

Urząd Miejski
w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Ząbkowicka 26,

57-230 Ząbkowice Śląskie

 

                                  tel. 729-057-840, fax. 748-173-361                                                                                                                                                 03

e-mail: gmina@kamienieczabkowicki.eu

 

Oferta inwestycyjna

                                    Topola, działka 442/7 Gmina Kamieniec Ząbkowicki,

                                    Powiat Ząbkowicki.

Lokalizacja                Połączenia transportowe:

             droga dojazdowa do terenu: teren przy drodze powiatowej Topola – Błotnica nr 3193D, asfaltowej, o szerokości 6 m, około 2 km od drogi wojewódzkiej nr 382,droga krajowa nr 46 w odległości 6 km.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Wrocław 80 km.

                                    Najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław 75 km.

 

Powierzchnia              Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) 5.7962 ha.

nieruchomości

 

Właściciel                   Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

 

Status prawny            Własność.

 

Przeznaczenie                        Tereny zabudowy usługowej: usługi turystyki i rekreacji.

w miejscowym                        Funkcje dopuszczalne:

planie                          mieszkalnictwo na maksimum 20 % powierzchni terenu, zieleń urządzona, sport i rekreacja, zabudowa rekreacji indywidualnej,

zagospodarowania

przestrzennego

 

Uzbrojenie terenu

Energia elektryczna    Brak przyłącza

                                      Odległość przyłącza od granicy terenu: ok.  800 m.

                                      Napięcie: 20 kV.                                                 

                                      Dostępna moc:  w zależności od zapotrzebowania z linii 20 kV lub stacji  

                                      transformatorowej   

 

Woda  Brak przyłącza.

Odległość przyłącza od granicy terenu: 1200 m.

Dostępna objętość: 100 m3/24h.

                                   

Gaz Na terenie gminy nie ma gazociągu.

 

Kanalizacja Brak przyłącza. Możliwość budowy lokalnej oczyszczalni ścieków.

                                     

Telefony Brak przyłącza.

Odległość przyłącza od granicy terenu: 1200 m.

Liczba dostępnych linii analogowych: możliwość podłączenia, dane zmienne

Liczba dostępnych linii ISDN: możliwość podłączenia, dane zmienne

 

Osoba do kontaktu   

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim,

Sylwia Słoma- Inspektor ds. obrotu nieruchomościami

tel. 729057859 , e-mail: sloma@kamienieczabkowicki.eu,

 

Sporządziła– Sylwia Słoma

 

Urząd Miejski
w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Ząbkowicka 26,

57-230 Ząbkowice Śląskie

 

                                  tel. 729-057-840, fax. 748-173-361                                                                                                                                                 03

e-mail: gmina@kamienieczabkowicki.eu

 

Oferta inwestycyjna

                              

                                               Chałupki, działka nr 290/17. Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Powiat Ząbkowicki.

Lokalizacja                         Połączenia transportowe:

droga dojazdowa do terenu: bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 382, asfaltowo- betonowej, szer. w liniach rozgraniczających min- max 12-40 m, z drugiej strony działki graniczą z drogą o szer. ok. 5m biegnącą na tym odcinku wzdłuż torów kolejowych do stacji PKP Paczków: trasa Kamieniec- Opole.

Autostrada/ droga krajowa nr 46 w odległości ok. 2,5 km.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Wrocław 85 km.

                                               Najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław 85 km., Opole – 85 km.

                                                                                                             

Powierzchnia                      Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) 0,8215ha.

nieruchomości

 

Właściciel                            Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

 

Status prawny                     Własność.

 

Przeznaczenie                    Teren zabudowy usługowej komercyjnej- projektowane.

w miejscowym                    Funkcje dopuszczalne:

planie                                    a)zabudowa mieszkaniowa

zagospodarowania           b)obiekty produkcyjne i obsługi komunikacji na obszarze nie

przestrzennego                  przekraczającym 40 % pow. terenu i nie powodujące konfliktu           

                                               sąsiedztwa, zieleń urządzona.

               

Uzbrojenie terenu

Energia elektryczna Brak przyłącza.

Odległość przyłącza od granicy terenu:  ok. 100.

Napięcie: 20 kV.                                

Dostępna moc: w zależności od zapotrzebowania mocy, budowa stacji transformatorowej od istniejącej linii.

 

Woda Brak przyłącza.

Odległość przyłącza od granicy terenu:  2 km – wodociąg wiejski w Chałupkach

 

Gaz Na terenie gminy nie ma gazociągu. Gaz ziemny w Paczkowie ( woj. Opolskie).

Odległość przyłącza od granicy działki: Paczków około 1500 m.

 

Kanalizacja Brak przyłącza.

Możliwość budowy lokalnych oczyszczalni ścieków.

                                              

Telefony Odległość przyłącza od granicy terenu: 300 m.

Liczba dostępnych linii analogowych: możliwość podłączenia, dane zmienne(dot. liczby linii analogowych).

Liczba dostępnych linii ISDN: możliwość podłączenia, dane zmienne (dot. liczby linii ISDN).

 

 

Osoba do kontaktu           

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim,

Sylwia Słoma- Inspektor ds. obrotu nieruchomościami

tel. 729057859 , e-mail: sloma@kamienieczabkowicki.eu,

 

Sporządziła– Sylwia Słoma

 

Urząd Miejski
w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Ząbkowicka 26,

57-230 Ząbkowice Śląskie

 

                                  tel. 729-057-840, fax. 748-173-361                                                                                                                                                 03

e-mail: gmina@kamienieczabkowicki.eu

 

Oferta inwestycyjna

                                           Chałupki, działka nr 290/8. Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Powiat Ząbkowicki.

Lokalizacja                         Połączenia transportowe:

droga dojazdowa do terenu: bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 382, asfaltowo- betonowej, szer. w liniach rozgraniczających min- max 12-40 m. Autostrada/ droga krajowa nr 46 w odległości ok. 2,5 km.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Wrocław 85 km.

                                               Najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław 85 km., Opole – 85 km.

                                                                                                             

Powierzchnia                      Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) 0,9570 ha

nieruchomości

 

Właściciel                            Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

 

Status prawny                     Własność.

 

 

Przeznaczenie                    Tereny  obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

w miejscowym                    Funkcje dopuszczalne:

planie                                    a)obsługa rolnictwa i produkcja rolno – spożywcza,

zagospodarowania            b)usługi komercyjne.

przestrzennego  

 

Uzbrojenie terenu

Energia elektryczna Brak przyłącza.

Odległość przyłącza od granicy terenu: 50 m.

Napięcie: 20 kV.                                

Dostępna moc: w zależności od zapotrzebowania mocy, budowa stacji transformatorowej
od istniejącej linii.

 

Woda Brak przyłącza.

Odległość przyłącza od granicy terenu: 2 km  wodociąg wiejski w Chałupkach.

 

Gaz Na terenie gminy nie ma gazociągu. Gaz ziemny w Paczkowie ( woj. Opolskie)

Odległość przyłącza od granicy działki: Paczków około 1500 m.

 

Kanalizacja Brak przyłącza.

Możliwość budowy lokalnych oczyszczalni ścieków.

                                                

Telefony Brak przyłącza.

Odległość przyłącza od granicy terenu: 100 m.

Liczba dostępnych linii analogowych: możliwość podłączenia, dane zmienne (dot. liczby linii analogowych).

Liczba dostępnych linii ISDN: możliwość podłączenia, dane zmienne (dot. liczby linii ISD

Osoba do kontaktu           

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim,

Sylwia Słoma- Inspektor ds. obrotu nieruchomościami

tel. 729057859 , e-mail: sloma@kamienieczabkowicki.eu,

 

Sporządziła: Sylwia Słoma

 

 

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}