W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego zostało opublikowane Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich Nr 2/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ząbkowickiego. Oznacza to, że nakazy i zakazy zawarte                                        w rozporządzeniu z dnia 11 maja 2023 r. przestają obowiązywać.

Jednocześnie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób całorocznie:

1) zakazuje się:

  1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

  1. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  3. utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
  4. przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  5. karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka
    w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

 

W związku z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia kolejnych ognisk zjadliwej grypy ptaków szczególnie w okresie jesienno - zimowym, zaleca, aby przygotować pomieszczenia (kurniki, inne zamknięte obiekty budowlane lub miejsca w gospodarstwie) dla drobiu lub innych ptaków pozwalające na całodobowe utrzymywanie ich w odosobnieniu.

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Ząbkowicach Śląskich

Wiesław Kałamaga

Materiały

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH z dnia 14 czerwca 2023 r.
rozporządzenie​_2.pdf 0.29MB
Zalecenia Lekarza Weterynarii
Zalecenia.pdf 0.51MB
{"register":{"columns":[]}}