W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy - Tarcza Antyinflacyjna

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

 

Dochód ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

 

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego

Ile wynosi dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400/500 zł -  dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600/750 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł/1062,50 zł - dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł/ 1437,50 zł -  przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

 Uwaga

 

Dodatek osłonowy może być przyznany również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł. w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. 

Wypłacona zostanie wtedy różnica między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zostanie podany adres poczty elektronicznej,  informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na ten adres.

 

Jeżeli nie zostanie podany  adres poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21.

TERMINY:

Wniosek można złożyć najpóźniej do dnia 31 października 2022 roku

 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Kamieńca Ząbkowickiego mogą  złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w  Ośrodku Pomocy Społecznej 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 - 15.00.

 

 • na formularzu wniosku o przyznanie dodatku osłonowego (dostępnym w siedzibie OPS oraz w na stronie www.opskamieniec.pl)
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl/wps/portal (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się z wykorzystaniem profilu zaufanego)

 

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim lub pod nr tel. 535 390 798.

 

Wniosek do pobrania

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2)
{"register":{"columns":[]}}