W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zmiana terminów składania wniosków o wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

08.07.2022

Plansza informacyjna - Wypłata świadczeń

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383) zmianie uległy terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

  • Osoby, które zapewniły przed dniem 30 kwietnia 2022 r. zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mają czas do 15 lipca 2022 r. na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu.

Wniosek powinien być złożony na formularzu wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obowiązującym przed dniem 30 kwietnia 2022 r., określony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.

  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.
  • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (co do zasady świadczenie przysługuje za 120 dni, które są liczone od dnia przyjazdu do Polski) składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Materiały

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. (wzór wniosku)
D2022000094101.pdf 0.65MB
Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1383)
{"register":{"columns":[]}}