W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023

21.01.2022

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Budynek szkoły z kolorową elewacją pomiędzy oknami, bok budynku ozdobiony różnej wielkości napisami "szkoła".

I. Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska

W roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, natomiast w przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria określone w Uchwale nr XX/234/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa:
Zarządzenie nr 541/2022 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 10.02.2022 r. do 16.02.2022 r.    

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

II. Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska

W roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XX/233/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, do klas pierwszych szkół podstawowych określa:
Zarządzenie nr 541/2022 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

{"register":{"columns":[]}}