W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przystąpiono do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

09.11.2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Baner - na szarym tle po lewej logo Kalwarii, napis Obwieszczenie. Przystąpiono do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, po prawej graficzna miniatura planu zagospodarowania przestrzennego, pośrodku kontur postaci symbolizującej Mikołaja Zebrzydowskiego, u dołu czerwona kreska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2022 poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej następujących uchwał:

 • Uchwały nr XLII/435/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/436/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/437/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/438/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/439/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bugaj na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/440/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/441/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/442/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/443/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/444/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/445/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • Uchwały nr XLII/446/22 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,


Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektów planów miejscowych. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioski można wnosić:

 • na piśmie w Sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Materiały

[BIP] Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
[BIP] Podjęte przez Radę Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej na 42. sesji uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia do zmian miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.11.2022 13:31 Marcin Ochman
Pierwsza publikacja:
09.11.2022 13:31 Marcin Ochman
{"register":{"columns":[]}}