W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Przy stole konferencyjnym siedzi grupa jedenastu osób debatując. Przed nimi porozkładane materiały prasowe.

W dniu 26 stycznia Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej a zarazem Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kalwarii Zebrzydowskiej zwołał posiedzenie Zespołu, na którym  zostały omówione niżej wskazane tematy:
1. Organizacja bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy.
2. Stan przygotowania gminy do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.
Członkowie Zespołu – Szefowie, Prezesi, Dyrektorzy, Komendanci gminnych instytucji oraz pracownicy urzędu zreferowali, stopień przygotowania do realizacji wskazanych tematów.
Po wysłuchaniu, Przewodniczący stwierdził, że gmina oraz instytucje gminne są w stopniu dobrym przygotowane do realizacji zamierzonych zadań, związanych z przygotowaniem gminy do prawidłowego zabezpieczenia zbliżających się ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Niezależnie od stopnia przygotowania gminy oraz gminnych instytucji, Przewodniczący Zespołu dla wszystkich członków Zespołu postawił niżej wymienione zadania:
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem ferii zimowych dla dzieci
i młodzieży na terenie gminy,
- nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z  funkcjonowaniem gminy, przestrzeganiem ładu i porządku oraz nadzór nad osobami bezdomnymi,
- nadzór nad prawidłowym utrzymaniem dróg oraz innych zadań zgodnie z zawartymi umowami,
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udzielanie pomocy potrzebującym mieszkańcom,
- nadzór nad prawidłowym udzielaniem pomocy medycznej, oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Wiejskich Ośrodków Zdrowia na terenie gminy,
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem gminy podczas dni wolnych od pracy,
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich szkół i przedszkoli, wydawanie ciepłych posiłków dla uczniów,
- nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z  zabezpieczeniem gminy  w różnego rodzaju media.
Wszystkim uczestnikom spotkania oraz osobom odpowiedzialnym za realizację powyższych zadań, Przewodniczący podziękował za dotychczasową pracę na rzecz gminy, a jednocześnie nakazał skrupulatnie oraz z właściwą determinacją wykonywanie swoich obowiązków służbowych.

{"register":{"columns":[]}}