W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenia komisji rady miejskiej

20.11.2023

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji dotyczącej budowy ośrodka rehabilitacyjno-sportowego z basenem. Wypracowanie propozycji w przedmiocie lokalizacji, funkcjonalności i zakresu inwestycji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2032.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2024.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2024-2036.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie w roku 2024 kosztu usług transportowych ponoszonych przez Powiat Wadowicki jako organizatora transportu publicznego.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na odnowienie zewnętrznych odrzwi Parafii Wniebowzięcia NMP w Brodach.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej obejmującej dz.nr 2225/1 i 2225/2 stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Leńczach.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizyczny.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu i kolejnej umowy użyczenia z tymi samymi podmiotami.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 3568/41 i 3568/42, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Stanisławiu Dolnym oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 21. Przedstawienie informacji dotyczącej wynajmu lokalu z przeznaczeniem na Izbę rzemiosła dla Stowarzyszenia Niezależni Kalwaria celem wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej lokalizacji i kosztów dzierżawy.
 22. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2024.
 23. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący
Marcin Zadora

Posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 11:30 posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji dotyczącej budowy ośrodka rehabilitacyjno-sportowego z basenem. Wypracowanie propozycji w przedmiocie lokalizacji, funkcjonalności i zakresu inwestycji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2032.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2024.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2024-2036.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie w roku 2024 kosztu usług transportowych ponoszonych przez Powiat Wadowicki jako organizatora transportu publicznego.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na odnowienie zewnętrznych odrzwi Parafii Wniebowzięcia NMP w Brodach.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej obejmującej dz.nr 2225/1 i 2225/2 stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Leńczach.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizyczny.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu i kolejnej umowy użyczenia z tymi samymi podmiotami.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 3568/41 i 3568/42, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Stanisławiu Dolnym oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 21. Przedstawienie informacji dotyczącej wynajmu lokalu z przeznaczeniem na Izbę rzemiosła dla Stowarzyszenia Niezależni Kalwaria celem wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej lokalizacji i kosztów dzierżawy.
 22. Analiza z działalności Gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za rok 2023.
 23. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2024.
 24. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący
Jarosław Lenik

Posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii i Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii i Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji dotyczącej budowy ośrodka rehabilitacyjno-sportowego z basenem. Wypracowanie propozycji w przedmiocie lokalizacji, funkcjonalności i zakresu inwestycji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2032.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2024.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2024-2036.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie w roku 2024 kosztu usług transportowych ponoszonych przez Powiat Wadowicki jako organizatora transportu publicznego.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na odnowienie zewnętrznych odrzwi Parafii Wniebowzięcia NMP w Brodach.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej obejmującej dz.nr 2225/1 i 2225/2 stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Leńczach.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizyczny.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu i kolejnej umowy użyczenia z tymi samymi podmiotami.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 3568/41 i 3568/42, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Stanisławiu Dolnym oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 21. Przedstawienie informacji dotyczącej wynajmu lokalu z przeznaczeniem na Izbę rzemiosła dla Stowarzyszenia Niezależni Kalwaria celem wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej lokalizacji i kosztów dzierżawy.
 22. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2024.
 23. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący
Robert Rudecki

{"register":{"columns":[]}}