W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenia komisji rady miejskiej

19.09.2032

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment zegara, po prawej na beżowym tle z zarysem białych punktów w kształcie owalu z napisem Wydarzenia.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii i Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 27 września 2023 r. (środa) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii i Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji dotyczącej aktualnego stanu realizacji inwestycji pn. Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz koniecznych i wnioskowanych robót dodatkowych.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 2315/4, położoną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 1187, 1188/2, 1269/11, 1884, 1269/5, 1269/6, 1269/10, 1883, 1269/17 o łącznej pow. 0,4353 ha, położone w Barwałdzie Górnym.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1428/1 o pow. 0,0502 ha, położoną w Stanisławiu Dolnym.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 8. Przedstawienie informacji dotyczącej wprowadzenia nazewnictwa ulic na terenach sołectwa Zarzyce Małe i Zarzyce Wielkie celem przyjęcia stanowiska rady na najbliższej sesji rady miejskiej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o objęcie w 2024 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1784K Wysoka – Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny, powiat wadowicki, gmina Kalwaria Zebrzydowska”.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2032.
 17. Ocena realizacji programów służących poprawie ekologii na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2023.
 18. Informacja o stanie działalności gospodarczej i rzemiosła na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący
Robert Rudecki

Posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji dotyczącej aktualnego stanu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej” oraz koniecznych i wnioskowanych robót dodatkowych.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 2315/4, położoną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 1187, 1188/2, 1269/11, 1884, 1269/5, 1269/6, 1269/10, 1883, 1269/17 o łącznej pow. 0,4353 ha, położone w Barwałdzie Górnym.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1428/1 o pow. 0,0502 ha, położoną w Stanisławiu Dolnym.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 8. Przedstawienie informacji dotyczącej wprowadzenia nazewnictwa ulic na terenach sołectwa Zarzyce Małe i Zarzyce Wielkie celem przyjęcia stanowiska rady na najbliższej sesji rady miejskiej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o objęcie w 2024 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1784K Wysoka – Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny, powiat wadowicki, gmina Kalwaria Zebrzydowska”.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2032.
 17. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2023/2024.
 18. Analiza z działalności kulturalnej gminy w 2023 roku.
 19. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący
Jarosław Lenik

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie aktualnego stanu przygotowań inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych dzięki udzielonemu wsparciu z budżetu państwa.
 3. Przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu przygotowania do realizacji zadania pod nazwą Beskidzka Droga Integracyjna na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w szczególności z uwzględnieniem wniosków przedstawionych wcześniej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 2315/4, położoną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 1187, 1188/2, 1269/11, 1884, 1269/5, 1269/6, 1269/10, 1883, 1269/17 o łącznej pow. 0,4353 ha, położone w Barwałdzie Górnym.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1428/1 o pow. 0,0502 ha, położoną w Stanisławiu Dolnym.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 9. Przedstawienie informacji dotyczącej wprowadzenia nazewnictwa ulic na terenach sołectwa Zarzyce Małe i Zarzyce Wielkie celem przyjęcia stanowiska rady na najbliższej sesji rady miejskiej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o objęcie w 2024 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1784K Wysoka – Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny, powiat wadowicki, gmina Kalwaria Zebrzydowska”.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 16. Przedstawienie informacji dotyczącej aktualnego stanu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego” w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz koniecznych i wnioskowanych robót dodatkowych.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2032.
 19. Zapoznanie się ze stanem prowadzonych inwestycji oraz dalszymi planami inwestycyjnymi.
 20. Informacja o planach inwestycyjnych oraz możliwościach pozyskania środków zewnętrznych.
 21. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący
Marcin Zadora

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.09.2023 14:00 Marcin Ochman
Pierwsza publikacja:
19.09.2023 14:00 Marcin Ochman
{"register":{"columns":[]}}