W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenia komisji rady miejskiej

22.11.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment zegara, po prawej na beżowym tle z zarysem białych punktów w kształcie owalu z napisem Wydarzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2022-2028.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2023 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2029.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach Programu STOP Smog na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę - Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu i kolejnej umowy użyczenia z tymi samymi podmiotami.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska ze Stowarzyszenia „Gościeniec 4 żywiołów”.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Truskawiec na Ukrainie obwód lwowski.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
 16. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2023.
 17. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń - ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący
Marcin Zadora

Posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2022-2028.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2023 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2032.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach Programu STOP Smog na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę - Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu i kolejnej umowy użyczenia z tymi samymi podmiotami.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska ze Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Truskawiec na Ukrainie obwód lwowski.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
 16. Informacja na temat realizacji budżetu oświaty za 2022r.
 17. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2023.
 18. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń - ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący
Jarosław Lenik

Posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 2 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2022-2028.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2023 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2032.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach Programu STOP Smog na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę - Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu i kolejnej umowy użyczenia z tymi samymi podmiotami.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska ze Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Truskawiec na Ukrainie obwód lwowski.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
 16. Informacja o stanie rzemiosła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 17. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2023.
 18. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń - ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący
Robert Rudecki

{"register":{"columns":[]}}