W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie 2023 roku zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej "Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"

28.11.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327, 1265, 1812) oraz Uchwały nr XLII/429/2022 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza działające w obszarach pożytku publicznego:

  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania osób w podeszłym wieku na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

I. Rodzaj zadania:

  1. Wspieranie osób w podeszłym wieku tj. 60+ poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia Klubu Senior+ na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu

  1. Na wsparcie realizacji zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeznacza kwotę w wysokości: 54 778,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych groszy 00).

III. Zasady, termin i tryb przyznawania dotacji.

Kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w Regulaminie konkursowym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz w referacie ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.
  2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami i spełnienie wymogów określonych w Regulaminie konkursowym.

V. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – Dziennik Podawczy, parter pokój nr 1 ul. Mickiewicza 7 w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs na wsparcie zadań: "Wspieranie osób poprzez prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska"".

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach poprzednich.

Kwota 109 556,00 zł - 2022 r. - zadanie: Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10, tel. 33 87 64 012.

Materiały

Zarządzenie nr 687/2022 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej "Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska"
{"register":{"columns":[]}}