W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty konkurs ofert

22.11.2021

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza podmioty działające w obszarach pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w ramach realizacji projektu pn. "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska".

Niebieski napis "ogłoszenie" i niebieska linia pozioma przy dolnej krawędzi grafiki. W tle fotografia budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kryteria i procedura oceny ofert zostały określone w regulaminie konkursowym.

Oferty należy składać do 13 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.

Materiały

Zarządzenie nr 488/2021 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadania publicznego "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska"
{"register":{"columns":[]}}