W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nowe możliwości dla gminy Kalwaria Zebrzydowska

27.07.2022

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, decyzją Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2022 r., przystąpiła do Stowarzyszenia Dolina Karpia celem opracowania lokalnej strategii rozwoju Doliny Karpia na lata 2023-2027 (LSR) na obszarze gmin: Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Zator.

Plansza informacyjna - Nowe możliwości dla gminy Kalwaria Zebrzydowska

Decyzja ta związana była z planowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczeniem znacznie większych środków finansowych na realizację LSR dla Lokalnych Grup Działania działających na obszarze posiadającym co najmniej 80 tys. mieszkańców. Dzięki większym środkom finansowym możliwy będzie rozwój gminy Kalwaria Zebrzydowska z planowanych do wdrożenia środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska planuje aktywne włączenie się w działania Stowarzyszenia Dolina Karpia zmierzające do opracowania lokalnej strategii rozwoju Doliny Karpia na lata 2023-2027 m.in. poprzez:

  • udział w pracach grupy roboczej ds. LSR, w skład której wejdą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańcy Doliny Karpia. Głównym zadaniem grupy roboczej ds. LSR będzie moderowanie prac nad LSR oraz analiza przygotowanych dokumentów;                                                                                                              
  • organizację i udział w konsultacjach społecznych w każdej gminie Doliny Karpia, w tym na obszarze gminy Kalwaria Zebrzydowska. Spotkania będą miały na celu zapoznanie uczestników z działalnością Stowarzyszenia Dolina Karpia, obszarem Doliny Karpia, strukturą LSR oraz planem włączenia lokalnej społeczności w opracowywanie LSR. Wspólnie z uczestnikami spotkań przeprowadzona zostanie analiza SWOT, w tym analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Doliny Karpia. Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji uzyskanych w trakcie spotkania uczestnicy wskażą możliwe do realizacji cele LSR wraz z określeniem rezultatów, a także planowane działania;
  • zgłaszanie pomysłów na realizację własnych projektów na tzw. fiszkach projektowych, które dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia.    

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące prac nad lokalną strategią rozwoju Doliny Karpia na lata 2023-2027 znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Karpia w zakładce Wsparcie przygotowawcze (http://dolinakarpia.org/96).

W nawiązaniu do powyższej informacji prosimy o wypełnienie ankiety: www.dolinakarpia.org/artykul/831/ankieta-lsr-2023-2027

{"register":{"columns":[]}}