W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

31.01.2024

Spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

W biurze stoją dwie osoby po lewej mężczyzna w garniturze niebieskiej koszuli i krawacie w kropki po prawej kobieta z czarnymi włosami, czarnej bluzie i granatowych spodniach.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu 31 stycznia br., spotkał się z panią mgr inż. arch. Katarzyną Urbańską, która niedawno została mianowana na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Spotkanie miało na celu omówienie treści zapisu w aktualnie procedowanej punktowej zmianie Miejscowego Planu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w obszarze ul. 3-go Maja oraz w Studium zapisów w terenach ZP - zieleni urządzonej - wokół Dworu Brandysa w Brodach.  Podczas spotkania, szczególny nacisk został położony na oczekiwania Gminy dotyczące zaleceń konserwatorskich do opracowywanego projektu architektoniczno-budowlanego Dworu Brandysa w Brodach.
Ponadto, Burmistrz przypomniał o projekcie porozumienia między Gminą Kalwaria Zebrzydowska, a Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dotyczącym przeniesienia części kompetencji związanych z ochroną zabytków na Gminę. Zaznaczył, że Gmina jest gotowa podjąć większą odpowiedzialność w tym zakresie i aktywnie współpracować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu skuteczniejszej ochrony i rewitalizacji zabytków.
Burmistrz wyraził również nadzieję na dalszą owocną współpracę i dialog między Gminą a Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, aby razem podejmować działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

{"register":{"columns":[]}}