W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Maksymalne stawki za wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

08.03.2023

Plansza - informacja o wywozie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że od 20.03.2023 r. na terenie całej gminy Kalwaria Zebrzydowska na podstawie uchwały nr XLV/484/23 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, będzie obowiązywać górna stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków, w kwotach nie przekraczających 80 zł brutto za 1m3 w przypadku zbiorników bezodpływowych tzw. szamb oraz 180 zł brutto za jednorazowe opróżnianie i utylizację nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Górna stawka opłat za powyższe usługi została wprowadzona w celu wyregulowania maksymalnych opłat pobieranych przez  przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczynności ciekłych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Materiały

Uchwała nr XLV/484/23 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników ściekowych w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
{"register":{"columns":[]}}