W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LII sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

LII sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2023-12-14 09:00
 

sala posiedzeń, Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B 
 • KIEDY

  14 grudnia 2023 (czwartek)

  godz. 09:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  sala posiedzeń

  Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) - zwołuję na dzień 14 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 LII sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L i LI sesji Rady Miejskiej.
 4. Zajęcie stanowiska w przedmiocie lokalizacji, funkcjonalności i zakresu inwestycji dotyczącej budowy ośrodka rehabilitacyjno-sportowego z basenem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2024-2036.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie w roku 2024 kosztu usług transportowych ponoszonych przez Powiat Wadowicki, jako organizatora transportu publicznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na odnowienie zewnętrznych odrzwi Parafii Wniebowzięcia NMP w Brodach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej obejmującej dz.nr 2225/1 i 2225/2 stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Leńczach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizyczny.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu i kolejnej umowy użyczenia z tymi samymi podmiotami.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 3568/41 i 3568/42, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Stanisławiu Dolnym oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 23. Sprawozdanie burmistrza z realizacji uchwał rady.
 24. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 25. Wolne wnioski i interpelacje radnych.
 26. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Kalwaria Zebrzydowska – ul. Targowa 1B.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

{"register":{"columns":[]}}