W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja w sprawie preferencyjnego zakupu węgla przez osoby fizyczne

04.11.2022

Szanowni Mieszkańcy, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska przystąpiła do realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla kamiennego na potrzeby uprawnionych mieszkańców z jej terenu.

Plansza informacyjna, po prawej węgiel na łopacie, po lewej tekst informacyjny.

W pierwszym etapie Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dokonał wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla, ewidencjonując zgłoszone przez mieszkańców potrzeby.

Obecnie przystępujemy do kolejnego etapu realizacji zadania, tj. przyjmowania formalnych wniosków pisemnych o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego).

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy,
2) osoby pozytywnie zweryfikowane oczekujące na wypłatę dodatku węglowego,
3) osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości:

a) 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
b) 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że:

  • Maksymalna cena węgla będzie wynosiła 2000 zł brutto.
  • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe (w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie 1,5 t w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 t w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.).
  • Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).

Wniosek o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla kamiennego) jest do pobrania w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (pokój nr 16, drugie piętro) lub na stronie internetowej gminy (link poniżej).

Wniosek o zakup węgla składa się pisemnie do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Materiały

[PDF] Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego)
wniosek-wegiel-kalwaria-zebrzydowska.pdf 0.26MB
[DOC] Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego)
wniosek-wegiel-kalwaria-zebrzydowska.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}