W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dla kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach

19.03.2024

Zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, którzy w zamian za zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zagospodarowują bioodpady w przydomowych kompostownikach, do złożenia ankiety pn. „Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat.

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) każda gmina obowiązana jest do osiągnięcia określonego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w danym roku kalendarzowym. Dla roku 2023 poziom ten wynosi 35% wagowo.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami do masy odpadów przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu możliwe jest doliczenie masy bioodpadów zagospodarowanych w przydomowych kompostownikach na terenie gminy (odpady zagospodarowane w przydomowym kompostowniku zaliczane są do odpadów poddanych recyklingowi).

Jedną z dopuszczalnych metod określenia masy tych odpadów jest oszacowanie jej na podstawie stosownych ankiet skierowanych do właścicieli nieruchomości, którzy w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązali się do kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. W przedmiotowych ankietach każdy z właścicieli według własnej wiedzy szacuje jaką masę odpadów BIO zagospodarował w przydomowym kompostowniku.

Mając na uwadze powyższe, złożenie ankiet dotyczących zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku pozwoli gminie osiągnąć wyższy poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Ankietę wypełnia osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wypełnioną ankietę należy przekazać do Referatu Gospodarki Komunalnej, pokój nr 16, II piętro lub wysłać na adres ok@kalwaria-zebrzydowska.pl

Ankietę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28.3.2024 r.

Materiały

[PDF] Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
ankieta​_kompost​_2024.pdf 0.31MB
[DOC] Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
ankieta​_kompost​_2024.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}