W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej kadencji 2024-2029

06.05.2024

W dniu 6 maja na I Sesji Rady Miejskiej kadencji 2024 - 2029, zwołanej na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego, odbyło się wręczenie nominacji nowo wybranym Radnym Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej oraz zaprzysiężenie Burmistrza elekta.

Wokół stołu zgromadzeni Radni Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej. w tle monitor z wynikami głosowania oraz trzy flagi państwowe.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą koncelebrowali  o. Cyprian Moryc i ks. Wiesław Cygan.
Dalsza część uroczystości odbyła się na Sali Posiedzeń. Podczas obrad  inauguracyjnej I Sesji Radni Rady Miejskiej złożyli ślubowanie. Dokonano także wyboru przewodniczącego Rady, którym mianowany został  Paweł Hebda oraz wiceprzewodniczących Piotra Kumora i Piotra Janusiewicza.

Kolejnym punktem uroczystości było zaprzysiężenie nowo wybranego Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Tadeusza Steli. Objęcie obowiązków przez burmistrza nastąpiło z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania o następującej treści: "Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg".


Po złożeniu ślubowania nowo zaprzysiężony Burmistrz skierował do zebranych kilka słów:
"Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Wszyscy zacni goście zgodnie z precedencją, Drodzy Mieszkańcy naszej Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
W pierwszych słowach składam podziękowanie Wszystkim wyborcom. Możemy być dumni z naszych mieszkańców, którzy aktywnie współuczestniczyli w wyborach samorządowych dotyczących każdego z nas. Podziękowania dla Wszystkich rywalizujących w wyborze na funkcje samorządowe - szczególnie tym wybranym przez społeczeństwo.Dziękuję za zaufanie tym, która większość z Państwa mnie obdarzyła. Dziękuję za pozytywną oceną dotychczasowej mojej pracy samorządowej. Składam serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę w samorządzie naszej Gminy byłemu Panu Burmistrzowi, Radnym Rady Miejskiej oraz. byłym Radnym Rady Powiatu Wadowickiego. Nowo wybranym Radnym struktur samorządowych gratuluję wyboru.
Bardzo serdecznie dziękuję mojej żonie, rodzinie, bliskim i znajomym oraz wszystkim zaangażowanym w pracę dla naszej społeczności, szczególnie w tym trudnym okresie minionej kampanii wyborczej.
Pragnę, aby nasza Gmina ciągle się rozwijała. Zamierzam współpracować z Wszystkimi samorządowcami na szczeblu rządowym, wojewódzkim, powiatowym, międzygminnym i lokalnym. Apeluję o dobrą współpracę z Radą Miejską, Radami Sołeckimi reprezentowanymi przez Państwa Sołtysów, Zarządów Osiedli reprezentowanych przez Przewodniczących Zarządów, Współpracownikami Urzędu, Jednostkami organizacyjnymi, Środowiskami Grup Społecznych, Muzycznych, Kościelnych, Sportowych, Jednostek OSP,  Kół Gospodyń Wiejskich, Środowisk Biznesu, Rzemiosła, Spółdzielczych oraz z każdym mieszkańcem naszej Gminy. Deklaruję pełne oddanie w służbie pracy na stanowisku Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.  
Gorąco proszę wszystkich ludzi dobrej woli o wspólną pracę na rzecz naszej społeczności".

{"register":{"columns":[]}}