W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

II sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

II sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2024-05-20 10:00
 

sala posiedzeń, Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B 
 • KIEDY

  20 maja 2024 (poniedziałek)

  godz. 10:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  sala posiedzeń

  Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję na dzień 20.5.2024 o godz. 10:00 II sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji rady miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji stałych, określenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/202/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Wolne wnioski i interpelacje radnych.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Paweł Hebda

Transmisja

Wszystkich uczestników obrad Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej informujemy, że są one transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisje obrad dostępne są na żywo w Internecie, natomiast nagrania z sesji udostępniane są w zakładce Archiwum nagrań z sesji rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Nagranie

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,2465619,nagranie-z-ii-sesji-rady-miejskiej-w-kalwarii-zebrzydowskiej-2052024.html

Wyniki głosowań

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Brak głosowań.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

Głosowano w sprawie: zdjęcia z porządku obrad punktu nr 10 tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (15) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora

Głosowano w sprawie: przyjęcie zmienionego porządku obrad.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (15) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (15) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych, określenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania.

Głosowano wniosek w sprawie: Aby komisje stałe pozostały w tym samym składzie osobowym co w poprzedniej kadencji, zamieniając tylko dwóch radnych, którzy weszli w skład rady.

Wyniki głosowania
za: 6, przeciw: 9, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (6) Łukasz Dragan, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Marcin Zadora
przeciw (9) Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk

Głosowano wniosek w sprawie: W § 1 ust. 1 zamienia się kolejność punktów: punkt 2 „Komisja Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy” staje się punktem 3 oraz punkt 3 „Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji” staje się punktem 2.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 2, wstrzymuję się: 4, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (9) Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk
przeciw (2) Jarosław Lenik, Marcin Zadora
wstrzymuję się (4) Łukasz Dragan, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg

Głosowano wniosek w sprawie: Proponuje się zmianę numerów załączników – załącznik nr 2 staje się załącznikiem nr 3 oraz załącznik nr 3 staje się załącznikiem nr 2..

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 2, wstrzymuję się: 4, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (9) Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk
przeciw (2) Jarosław Lenik, Marcin Zadora
wstrzymuję się (4) Łukasz Dragan, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg

Głosowano w sprawie: skład komisji Rozwoju gospodarczego, inwestycji finansów i majatku gimny: P. Jolanta Krzeszowska- Mirocha P. Maciej Musiał P. Tadeusz Wilk P. Piotr Kumor P. Ewa Pacut.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (15) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora

Głosowano wniosek w sprawie: Skałd komisji "Spraw bytowych.." P. Ewa Pacut P. Łukasz Dragan P. Paweł Hebda P. Piotr Janusiewicz P. Tadeusz Wilk.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (15) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora

Głosowano wniosek w sprawie: Kandydatura na członka komisji gospodarki gminnej, rolnictwa, ekologii oraz Współpracy z Jednostkami pomocniczymi gminy: P. Marcin Zadora.

Wyniki głosowania
za: 5, przeciw: 9, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (5) Łukasz Dragan, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg
przeciw (9) Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk
wstrzymuję się (1) Marcin Zadora

Głosowano w sprawie: Kandydatura na członka komisji gospodarki gminnej, rolnictwa, ekologii oraz Współpracy z Jednostkami pomocniczymi gminy: P. Jarosław Lenik.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (14) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora
wstrzymuję się (1) Jarosław Lenik

Głosowano w sprawie: Kandydatura na członka komisji gospodarki gminnej, rolnictwa, ekologii oraz Współpracy z Jednostkami pomocniczymi gminy: P. Robert Rudecki.

Wyniki głosowania
za: 10, przeciw: 4, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (10) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Maciej Musiał, Ewa Pacut, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk
przeciw (4) Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Marcin Ożóg, Marcin Zadora
wstrzymuję się (1) Robert Rudecki

Głosowano w sprawie: Kandydatura na członka komisji gospodarki gminnej, rolnictwa, ekologii oraz Współpracy z Jednostkami pomocniczymi gminy: P. Marcin Ożóg.

Wyniki głosowania
za: 6, przeciw: 9, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (6) Łukasz Dragan, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Marcin Zadora
przeciw (9) Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk

Głosowano w sprawie: Kandydatura na członka komisji gospodarki gminnej, rolnictwa, ekologii oraz Współpracy z Jednostkami pomocniczymi gminy: P. Wiesław Łuczak.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (14) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora
wstrzymuję się (1) Wiesław Łuczak

Głosowano w sprawie: Kandydatura na członka komisji gospodarki gminnej, rolnictwa, ekologii oraz Współpracy z Jednostkami pomocniczymi gminy: P. Wiesław Rudecki.

Wyniki głosowania
za: 10, przeciw: 4, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (10) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Maciej Musiał, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk
przeciw (4) Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Marcin Ożóg, Marcin Zadora
wstrzymuję się (1) Wiesław Rudecki

Głosowano w sprawie: Kandydatura na członka komisji gospodarki gminnej, rolnictwa, ekologii oraz Współpracy z Jednostkami pomocniczymi gminy: P. Leszek Śpiewak.

Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 3, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (11) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Tadeusz Wilk
przeciw (3) Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Marcin Zadora
wstrzymuję się (1) Leszek Śpiewak

Głosowano w sprawie: Skład komisji Gospodarki gminnej, rolnictwa, ekologii oraz wsp. z jednostkami pomocn. gminy: P. Rudecki Wiesław P. Leszek Śpiewak P. Weisław Łuczak P. Lenik Jarosław P. Rudecki Robert.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 2, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (13) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Maciej Musiał, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora
wstrzymuję się (2) Wiesław Łuczak, Marcin Ożóg

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji stałych, określenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania.

Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 4, wstrzymuję się: 2, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (9) Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk
przeciw (4) Łukasz Dragan, Jarosław Lenik, Marcin Ożóg, Marcin Zadora
wstrzymuję się (2) Wiesław Łuczak, Maciej Musiał

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Głosowano wniosek w sprawie: Pierwsze zdanie w § 1 otrzymuje brzmienie –„Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w składzie od 3 do 5 radnych:”.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 1, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (13) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora
przeciw (1) Wiesław Łuczak
wstrzymuję się (1) Jarosław Lenik

Głosowano w sprawie: Skład komisji rewizyjnej P. Jolanta Krzeszowska- Mirocha P. Ewa Pacut P. Tadeusz Wilk.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (14) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora
wstrzymuję się (1) Jolanta Krzeszowska- Mirocha

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z przegłosowanym wnioskiem tj. aby Pierwsze zdanie w § 1 otrzymuje brzmienie –„Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w składzie od 3 do 5 radnych:”.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (14) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk
wstrzymuję się (1) Marcin Zadora

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Głosowano wniosek w sprawie: Pierwsze zdanie w § 1 otrzymuje brzmienie –„Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w składzie od 3 do 5 radnych:”.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 2, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (12) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk
przeciw (2) Wiesław Łuczak, Marcin Zadora
wstrzymuję się (1) Jarosław Lenik

Głosowano w sprawie: Skład komisji skarg, wniosków i petycji P. Wiesław Rudecki P. Leszek Śpiewak P. Robert Rudecki P. Łukasz Dragan P. Maciej Musiał.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (15) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z przegłosowanym wnioskiem, aby Pierwsze zdanie w § 1 otrzymuje brzmienie –„Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w składzie od 3 do 5 radnych:”.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (15) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (15) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora

8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1

Wyniki imienne:
za (14) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora
nieobecni (1) Robert Rudecki

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/202/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/202/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (15) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. (punkt zdjęto z porządku obrad)

11. Wolne wnioski i interpelacje radnych.

Głosowano w sprawie: poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych obok kościółka w rynku.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (15) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Jolanta Krzeszowska- Mirocha, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora

Głosowano wniosek w sprawie: aby w skład komisji konkursowej do wyboru dyrektorów szkół wchodzili radni z danego sołectwa Marcin Ożóg, Tadeusz Wilk, Jolanta Krzesowska- Mirocha.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 0

Wyniki imienne:
za (14) Łukasz Dragan, Paweł Hebda, Piotr Janusiewicz, Piotr Kumor, Jarosław Lenik, Wiesław Łuczak, Maciej Musiał, Marcin Ożóg, Ewa Pacut, Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Leszek Śpiewak, Tadeusz Wilk, Marcin Zadora
wstrzymuję się (1) Jolanta Krzeszowska- Mirocha

12. Zakończenie.

Brak głosowań.

{"register":{"columns":[]}}