W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

04.10.2021

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Hasło "Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów" na niebieskim tle, logo "Cyfrowa gmina", logotypy: Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (parter) w terminie od 4 października 2021 r. do 29 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Materiały

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
dane​_osobowe​_zgoda​_pgr.pdf 0.11MB
OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Załącznik​_nr​_7​_-​_Wzór​_oświadczenia​_rodzica​_opiekuna​_prawnego.doc 0.14MB
OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ,
Załącznik​_nr​_8​_-​_Wzór​_oświadczenia​_osoby​_składającej​_oświadczenie​_we​_własnym​_imieniu​_(dotyczy​_beneficjentów​_końcowych,​_pobie.doc 0.14MB
Pismo przewodnie
pismo​_przewodnie​_ppgr.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}