W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek węglowy

18.08.2022

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 7.

Baner - na szarym tle po lewej logo Kalwarii, napis Dodatek węglowy 3000 zł, pośrodku kontur postaci symbolizującej stolarza, u dołu czerwona kreska, po prawej fotografia węgla kamiennego

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej al. Jana Pawła II 7.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza
  • ogrzewacz powietrza
  • trzon kuchenny
  • piecokuchnia
  • kuchnia węglowa
  • piec kaflowy na paliwo stale

zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022r. poz. 438, 1561 i 1576).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477) tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Wnioski o przyznanie dodatku można składać w wersji papierowej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w pok. Nr 26 w godzinach od 8.00 do 15.00 lub w wersji elektronicznej.

Rekomendujemy składanie wniosków droga elektroniczną.

Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30.11.2022 r.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymaga wydania decyzji.

Materiały

Wniosek o dodatek węglowy
wniosek​_dodatek​_weglowy.doc 0.08MB
Wniosek o dodatek węglowy
wniosek​_dodatek​_weglowy.pdf 0.32MB
Informacje o dodatku węglowym na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska
{"register":{"columns":[]}}