W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XLIV sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

XLIV sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2022-12-15 09:00
 

sala posiedzeń, Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B wejście od strony poczty
 • KIEDY

  15 grudnia 2022 (czwartek)

  godz. 09:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  sala posiedzeń

  Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B

  wejście od strony poczty

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) - zwołuję na dzień 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 XLIV sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2022-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 7. Podjęcie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2023-2032.
 9. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach Programu STOP Smog na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę - Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu i kolejnej umowy użyczenia z tymi samymi podmiotami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska ze Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Truskawiec na Ukrainie obwód lwowski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
 18. Sprawozdanie burmistrza z realizacji uchwał rady.
 19. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 20. Wolne wnioski i interpelacje radnych.
 21. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Kalwaria Zebrzydowska - ul. Targowa 1B.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Transmisja

Wszystkich uczestników obrad Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisje obrad dostępne są na żywo w Internecie, natomiast nagrania z sesji udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w zakładce Archiwum nagrań z sesji rady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wideo

{"register":{"columns":[]}}