W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XL sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

01.08.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmian.) - zwołuję na dzień 4 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 XL sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2022-2028.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na roboty budowlane przy Kościele Grobu Matki Bożej w Brodach będącym częścią zespołu klasztornego oo. Bernardynów oraz założenia kalwaryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Bugaju i Brodach wpisanym do rejestru zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków.
  6. Wypracowanie stanowiska w sprawie dalszego procedowania w temacie przebudowy ul. 3 Maja w oparciu o aktualną korespondencję.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalwaria Zebrzydowska.
  8. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska, ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Transmisja

Wszystkich uczestników obrad Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisje obrad dostępne są na żywo w Internecie, natomiast nagrania z sesji udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w zakładce Archiwum nagrań z sesji rady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wideo

{"register":{"columns":[]}}