W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie numer 0050.145.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia składu Rady Seniorów Gminy Hażlach

Na niebieskim polu złota gwiazda sześciopromienna, poniżej czarny róg myśliwski ze złotymi okuciami

Na podstawie artykułu 30 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami) w związku z paragrafem 4 ustęp 3 Statutu Rady Seniorów Gminy Hażlach, stanowiącym załącznik do uchwały Numerr XIII/104/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Hażlach

Paragraf 1

Po przeprowadzeniu naboru członków Rady, Wójt Gminy Hażlach informuje, że w skład Rady Seniorów wchodzą:

 1. Franciszek Gorol
 2. Jadwiga Gutan
 3. Henryk Hansel
 4. Jan Król
 5. Lidia Kumala
 6. Danuta Łysek
 7. Tadeusz Machej
 8. Tomasz Perchała
 9. Stanisław Pieczonka
 10. Józef Stoszek
 11. Leszek Wawrzyczek
 12. Maria Żyła

Paragraf 2

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi do spraw obsługi biura Rady.

Paragraf 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Hażlach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hażlach.

Rozdzielnik:

1. Zbiór zarządzeń

2. Biuro Rady Gminy

Wójt Grzegorz Sikorski


Zarządzenie numer 0050.145.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia składu Rady Seniorów Gminy Hażlach