W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie numer 0050.129.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia dodatkowego terminu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Hażlach

Na niebieskim polu złota gwiazda sześciopromienna, poniżej czarny róg myśliwski ze złotymi okuciami

Na podstawie artykułu 30 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennika Ustaw z 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz paragraf 4 ustęp 4 Statutu Rady Seniorów Gminy Hażlach, stanowiącego załącznik do uchwały numer XIII/104/2019 Rady Gminy w Hażlachu z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Hażlach

Paragraf 1

  1. Ogłaszam dodatkowy termin naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Hażlach w terminie od dnia 10 maja 2021 roku do dnia 24 maja 2021 roku.
  2. Tekst ogłoszenia o naborze kandydatów do Rady Seniorów Gminy Hażlach stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Zarządzenia.

    Paragraf 2

W celu przeprowadzenia dodatkowego naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Hażlach, ustalam następujące wzory formularzy:

  1. Zgłoszenie kandydata do Rady Seniorów Gminy Hażlach – dokonywane przez mieszkańca, który uzyska poparcie co najmniej 10 osób zamieszkałych na terenie Gminy Hażlach - wzór formularza stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Zgłoszenie kandydata do Rady Seniorów Gminy Hażlach – dokonywane przez podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku - wzór formularza stanowi załącznik numer 3 do niniejszego Zarządzenia.

    Paragraf 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi do spraw obsługi biura Rady.

Paragraf 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Grzegorz Sikorski
 

Zarządzenie numer 0050.129.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia dodatkowego terminu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Hażlach (Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach, Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o wyznaczeniu dodatkowego terminu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Hażlach, Zgłoszenie kandydata do Rady Seniorów Gminy Hażlach dokonywane przez mieszkańca, Zgłoszenie kandydata do Rady Seniorów Gminy Hażlach dokonywane przez podmiot działający na rzecz osób starszych)