W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr 0050.311.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

Logo Gminy Hażlach składa się z dwóch elementów: logotypu, czyli zapisanej w dwóch kolorach, niebieskim i zielonym, nazwy gminy oraz z sygnetu, który tworzą dwie linie, zielona i niebieska, składające się w kształt serca, dopełniane przez sześć promieni słonecznych w kolorze żółtym, symbolizujących sołectwa naszej gminy. Niebieski kolor nawiązuje do licznie występujących na terenie gminy wód, czyli stawów, rzek Olzy i Piotrówki, ich dopływów oraz źródełka Borgońka. Kolor zielony przywołuje pola uprawne, pagórki, lasy, zagajniki i pomniki przyrody. W nazwie, dzięki rozdzieleniu kolorystycznemu, występuje forma graficzna ach GMINA, wyrażająca zachwyt, jaki ona wzbudza u osób ją odwiedzających.

Zarządzenie nr 0050.311.2022
Wójta Gminy Hażlach 
z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.).
Paragraf 1.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających
w zakresie pożytku publicznego z terenu Gminy Hażlach do udziału w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
Paragraf 2.
Zaproszenie w formie ogłoszenia, stanowiące załącznik do zarządzenia zamieszczam na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hażlach ul. Główna 57, w Biuletynie Informacji Publicznej www.hazlach.samorzady.pl oraz na stronie internetowej www.samorzad.gov.pl/web/gmina-hazlach/.
Paragraf 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Sportu i Zdrowia.
Paragraf 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Grzegorz Sikorski
Rozdzielnik:
1 x Kadry
1 x Referat Organizacyjny
1 x Referat Oświaty, Sportu i Zdrowia
1 x Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu
 

Więcej informacji na stronie BIP

{"register":{"columns":[]}}