W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabory w ramach poddziałania 19.2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ogłasza nabory w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie następujących przedsięwzięć:
-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.

-Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- Organizacja imprez kulturalnych, także o charakterze ponadregionalnym.

-Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE.

-Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej- budowa, przebudowa obiektów tury­stycznych/rekreacyjnych.

Termin składania wniosków: 30.08.2021-13.09.2021

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Cieszyńska  Kraina” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów (w godz. 7:30 – 15:30)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie : https://www.cieszynskakraina.pl/nabory

Zapraszamy do kontaktu: 33 487 49 42, e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl