W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Seniorzy w plenerze

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony w 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji przy wiacie odpoczynkowej na terenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Źródełko Borgońka”, w malowniczym zakątku Czarnych Dołów w Hażlachu, spotkali się członkowie Klubu Seniora, którzy na co dzień uczestniczą w zajęciach organizowanych w dwóch grupach, czyli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu oraz w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie.

Klub Seniora został stworzony z myślą o osobach kończących swą aktywność zawodową, niesamodzielnych czy niepełnosprawnych w ramach projektu „Druga młodość seniorów w gminie Hażlach”, na realizację którego władze samorządowe pozyskały unijne dofinansowanie  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Przybyłych przywitała Katarzyna Krzemińska, opiekunka Klubu Seniora. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Grzegorz Sikorski, który naszym seniorom z okazji ich święta złożył serdeczne życzenia, a także podziękował za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcił do dalszego udziału w pracach Klubu. Seniorzy swoje święto spędzili radośnie i aktywnie przy ognisku, biorąc ochoczo udział w przygotowanych z tej okazji zajęciach warsztatowych, grach i zabawach. W spotkaniu uczestniczyła także Zastępca Wójta Stanisława Pelczar, przewodniczący Rady Seniorów Jan Król wraz z małżonką oraz dyrektor GBP Danuta Łysek.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}