W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podstawowe informacje (ścieki komunalne, uchwały Rady Gminy, stan środowiska w Województwie Śląskim)

Ścieki komunalne

Na terenie Gminy Hażlach funkcjonują dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków: w Pogwizdowie o przepustowości 600 metrów sześciennych na dobę oraz w Hażlachu o przepustowości 170 metrów sześciennych na dobę. Obie oczyszczalnie wykonane zostały w technologii austriackiej firmy Dauser Indrustrienlangen und Aberwassertechnik GmbH. W ich skład wchodzą następujące elementy: przepompownia ścieków, punkt zlewny ścieków dowożonych, rurociągi technologiczne, budynek flotownika i kraty mechanicznej wraz z wyposażeniem w urządzenia technologiczne, zbiornik osadu nadmiernego i stacja do odwadniania osadu.

Ścieki do oczyszczalni w Pogwizdowie dopływają z budynków jednorodzinnych w Brzezówce i Pogwizdowie oraz z tamtejszego osiedla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przepompownie ścieków znajdują się przy ulicy Wierzbowej i Krótkiej.

Oczyszczalnia ścieków w Hażlachu przyjmuje ścieki z terenu Hażlacha i Kończyc Wielkich. W Kończycach Wielkich przepompownia ścieków znajduje się przy ulicy Kościelnej, zaś w Hażlachu obok budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej.

Eksploatację oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną od stycznia 2004 roku prowadzi Urząd Gminy – Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów (II piętro, pokój numer 12, telefon 33 8569 555, wewnętrzny 47 i 60).

Referat udziela wszelkich informacji na temat kanalizacji sanitarnej, planowanych inwestycji oraz faktur za ścieki. W referacie można się również zapoznać z projektami technicznymi budowy kanalizacji, a także zgłaszać wszelkie usterki i nieprawidłowości związane z kanalizacją.

Uchwały Rady Gminy

Uchwała Numer XIV/103/2018 Rady Gminy  Hażlach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hażlach na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Uchwała Numer VII/48/2016 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach

Uchwała Numer X/80/2015 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała Numer III/25/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hażlach

Uchwała Numer III/28/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

Stan środowiska w Województwie Śląskim

Informacje o stanie środowiska w Województwie Śląskim w poszczególnych latach są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

 

{"register":{"columns":[]}}