W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarcie Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Wójt Gminy Hażlach zaprasza w sobotę 18 września na otwarcie Centrum Usług Społecznych, które powstało w Pogwizdowie w zmodernizowanym budynku dawnego Domu Ludowego Macierzy Szkolnej. Początek uroczystości o godzinie 13.00. Jej program podano na poniższym plakacie.

Oddany do użytku w październiku 1935 roku Dom Ludowy Macierzy Szkolnej w Pogwizdowie to miejsce z bogatą historią, doskonale znane nie tylko miejscowemu społeczeństwu. Budynek powstał w czynie społecznym, a działkę pod budowę przekazała rodzina jednego z mieszkańców Pogwizdowa. Został nazwany imieniem ówczesnego wojewody śląskiego dr. Michała Grażyńskiego.

Z okazji oddania budynku do użytku ówczesny „Ilustrowany Kurier Codzienny” na łamach swojego „Dodatku  Tygodniowego” tak o nim pisał: „Całe społeczeństwo polskie winno Kołu Macierzy Szkolnej w Pogwizdowie koło Cieszyna nad granicą polsko-czeską złożyć uznanie, że nad brzegami Olzy zbudowano nową strażnicę ducha polskiego w postaci okazałego Domu Ludowego im. wojewody śląskiego dra M. Grażyńskiego”.

Przez wiele lat Dom Ludowy był własnością miejscowego koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które funkcjonowało do 2008 roku. Jednak z biegiem lat stan budynku pogarszał się i wymagał gruntownego remontu, na który właścicieli nie było stać. Dlatego też w 2016 roku podczas Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny MZC uzyskał zgodę na jego zbycie, o co wnioskował Wójt Gminy Hażlach. Było to wyjście naprzeciw postulatom, które mieszkańcy Pogwizdowa zgłaszali zwłaszcza podczas zebrań wiejskich, zwracając uwagę na brak odpowiedniej oferty kulturalnej dla seniorów. Postanowiono zatem połączyć kupno Domu Ludowego z pozyskaniem środków na stworzenie oferty kulturalnej dedykowanej najstarszym mieszkańcom Pogwizdowa.

Hażlaski samorząd ostatecznie stał się właścicielem budynku w sierpniu 2018 roku.  Wcześniej, to jest 28 maja 2018 roku, aby pozyskać środki zewnętrzne na jego remont, Rada Gminy uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Hażlach na lata 2018-2023. W marcu 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w celu realizacji projektu pn. „Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznał Gminie Hażlach środki w wysokości nieco ponad 1 mln 909 tys. zł, które stanowiły 95% przewidywanych kosztów kwalifikowalnych generalnego remontu i wyposażenia nowego Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie. Konieczne było negocjowanie z konserwatorem zabytków skali ingerencji w bryłę budynku oraz zakresu możliwych do przeprowadzenia prac budowlanych. Całkowite koszty realizacji tego projektu zamknęły się kwotą ponad 2 mln 356 tys. zł.

W sierpniu 2019 roku odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Pogwizdowa, których efektem było dokonanie korekt w koncepcji przebudowy Domu Ludowego, mających służyć jak najlepszemu spełnieniu oczekiwań i potrzeb miejscowej społeczności. Przebudowa przedwojennego obiektu, do której przystąpiono zgodnie z umową z wykonawcą zawartą w dniu 9 lipca 2019 roku, zakończyła się 1 kwietnia 2021 roku.        

Od 1 kwietnia 2021 roku do końca marca 2022 roku, w celu rozwoju usług społecznych, nasza gmina realizuje projekt „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ponad 427 tys. zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności 20 starszych osób poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych dla 4 osób.

 

Zdjęcia (1)