W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Opłata za odpady komunalne a współwłasność budynku mieszkalnego

Na niebieskim polu złota gwiazda sześciopromienna, poniżej czarny róg myśliwski ze złotymi okuciami

Szanowni Mieszkańcy. Informujemy, iż w przypadku współwłasności budynku mieszkalnego za uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi współwłaściciele nieruchomości odpowiadają solidarnie. Opłata kwartalna stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, stawki opłaty oraz 3 miesięcy. I tak na przykład w przypadku nieruchomości zamieszkanej przez 4 osoby, opłata kwartalna wynosi:                

– w pełnej wysokości (gdy wszystkie frakcje odbierane są przez firmę odbierającą odpady)

4 mieszkańców x 29,00 złotych x 3 miesiące = 348,00 złotych

w obniżonej wysokości (gdy zastosowane jest częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to jest gdy bioodpady kompostowane są w przydomowym kompostowniku, czyli nie są oddawane do systemu)

4 mieszkańców x 27,00 złotych x 3 miesiące = 324,00 złotych

Zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla współwłaścicieli nieruchomości są generowane z opłatą dotyczącą całej nieruchomości.

Jeżeli właścicielem budynku jest małżeństwo i obaj współmałżonkowie złożyli deklarację, wówczas zawiadomienia zostały wygenerowane na każdego ze współmałżonków z identyczną opłatą dotyczącą całej nieruchomości. W takim przypadku opłatę uiszcza tylko jeden ze współmałżonków.

Podobnie w przypadku innych współwłasności, posiadających jedno konto ewidencyjne (numer ewidencyjny jest drukowany na zawiadomieniu), opłatę uiszcza jeden ze współwłaścicieli w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Referat Gospodarki Komunalnej