W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Logo Gminy Hażlach składa się z dwóch elementów: logotypu, czyli zapisanej w dwóch kolorach, niebieskim i zielonym, nazwy gminy oraz z sygnetu, który tworzą dwie linie, zielona i niebieska, składające się w kształt serca, dopełniane przez sześć promieni słonecznych w kolorze żółtym, symbolizujących sołectwa naszej gminy. Niebieski kolor nawiązuje do licznie występujących na terenie gminy wód, czyli stawów, rzek Olzy i Piotrówki, ich dopływów oraz źródełka Borgońka. Kolor zielony przywołuje pola uprawne, pagórki, lasy, zagajniki i pomniki przyrody. W nazwie, dzięki rozdzieleniu kolorystycznemu, występuje forma graficzna ach GMINA, wyrażająca zachwyt, jaki ona wzbudza u osób ją odwiedzających.

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Hażlach przypomina, że właściciele nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub  przydomowej oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym, muszą posiadać umowę z podmiotem uprawnionym, posiadającym stosowne zezwolenie oraz dowody uiszczania opłat za tę usługę.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hażlach:

1. Właściciele budynku zobowiązani są do opróżniania zbiornika bezodpływowego w odstępach czasowych uniemożliwiający jego przepełnienie, nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków, częstotliwość wywozu nieczystości musi być zgodna z instrukcją eksploatacji urządzenia.

Pamiętać należy również, iż zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny.

W ramach nałożonego obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 5a i 5aa ww. ustawy, pracownicy Urzędu Gminy Hażlach ruszają na kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z poniższym planem kontroli.

Informujemy również, że pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Hażlach są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z załączonym planem kontroli, prosi się właścicieli nieruchomości o przygotowanie umów oraz dowodów uiszczania opłat za tę usługę.

Materiały

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2023/2024
Plan​_kontroli​_2023​_2024.docx 0.02MB
Zarządzenie numer 0050.110.2023 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hażlach
{"register":{"columns":[]}}