W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Krajowy system cyberbezpieczeństwa

Krajowy system cyberbezpieczeństwa

Wójt Gminy w Hażlachu informuje, że zgodnie z Art. 21. kierujący jednostką sektora finansów publicznych zobowiązani są do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

 

Tym samym informuje się, że w naszym urzędzie rolę osoby pełniącej w/w funkcję sprawować będzie: 

  • Pan Marek Sojka- Administrator systemów informatycznych. tel. 33 8569479

Kontakt: informatyk@hazlach.pl 

 

Zgodnie z art. 22 do zadań wyznaczonego pracownika należeć będzie:

a) zapewnienie zarządzania incydentem w podmiocie; 
b) zgłaszanie incydentów w podmiocie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV; 
c) zapewnienie obsługi incydentu w podmiocie i incydentu krytycznego we współpracy z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe; 
d) zapewnienie osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej. 

Zachcęcamy do zapoznania się z:

https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/cyberbezpieczenstwo/3284,Cyberbezpieczenstwo.html

https://www.saferinternet.pl/

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/w-szkole-w-domu-w-pracy-badz-bezpieczny-w-sieci

{"register":{"columns":[]}}