W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolejna nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że od dnia 3 listopada 2022 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, wprowadzona ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236).

Po nowelizacji uzyskanie kilku dodatków węglowych dla gospodarstw domowych mieszkających pod tym samym adresem będzie możliwe, ale pod pewnymi warunkami, tj.

  1. do dnia 30 listopada 2022 roku nie będzie możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,
  2. organ, który otrzymał wniosek przeprowadzi wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustali:

- zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych;

- wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

W przypadku gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Po nowelizacji dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 roku, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 z późn.zm.).

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem 3 listopada 2022 roku, stosuje się znowelizowane przepisy.

W przypadku, gdy osobie została wydana decyzja o odmowie przyznania dodatku węglowego lub wniosek pozostawiono bez rozpoznania, wnioskodawca może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 roku wypłaca się do 30 grudnia 2022 roku.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła (zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG lub olejem).

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Wszelkich niezbędnych informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ul. Główna 37 w godzinach urzędowania bądź telefonicznie pod numerem 33 856 96 00 lub 33 856 94 95.

{"register":{"columns":[]}}