W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Klub Seniora działa w Hażlachu i Pogwizdowie

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Klub Seniora w Gminie Hażlach powstał w 2021 roku dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie i realizacji projektu „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach”. W ramach projektu zostało utworzonych 20 miejsc w Klubie Seniora. Z uwagi na duże zainteresowanie Seniorów udziałem w zajęciach Klubu Seniora, prowadzony jest nabór ciągły do Klubu Seniora, a liczba miejsc została zwiększona dla wszystkich zainteresowanych seniorów.

Klub Seniora działa w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu, ulica Główna 37 oraz w budynku Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie, ulica Cieszyńska 82. Wsparciem w Klubie Seniora mogą zostać objęte osoby, które ukończyły 60 lat, zamieszkujące na terenie Gminy Hażlach.

W Klubie Seniora są realizowane:

zajęcia ruchowe - np. nordic walking, gimnastyka dla seniorów, joga itp.,

arteterapia, w tym warsztaty patchworkowe, rękodzieło, malarstwo i rysunek,

wycieczki tematyczne powiązane z realizowanymi warsztatami,

zajęcia komputerowe,

senioralia,

pogadanki,

spotkania integracyjne.

Aby zapisać się do Klubu Seniora, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i złożenie go w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Klub Seniora” osobiście w Biurze Klubu w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach (Hażlach, ulica Główna 37, Pogwizdów, ulica Katowicka 5, Kończyce Wielkie, ulica Ks. Olszaka 8), bądź przesłanie pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu, ulica Główna 37, 43-419 Hażlach.

Szczegółowe informacje związane z Klubem Seniora oraz oficjalne dokumenty, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa, dostępne są na stronie www.hazlach.naszabiblioteka.com/klub-seniora-1 lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu, ulica Główna 37, w filiach GBP lub telefonicznie pod numerem 33 445 20 07.

*     *     *

Klub Seniora działa w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu, ul. Główna 37 oraz w budynku Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie, ul. Cieszyńska 82. Wsparciem w Klubie Seniora mogą zostać objęte osoby, które ukończyły 60 lat, zamieszkujące na terenie Gminy Hażlach.

W Klubie Seniora będą realizowane:

zajęcia ruchowe - np. nordic walking, zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, tai chi itp.,

arteterapia, w tym warsztaty patchworkowe, rękodzieło, malarstwo i rysunek,

zaplanowano wycieczki tematyczne powiązane z realizowanymi warsztatami,

zajęcia komputerowe,

senioralia,

pogadanki,

spotkania integracyjne.

Harmonogram zajęć w Klubie Seniora dostępny jest na stronie biblioteki www.hazlach.naszabiblioteka.com w zakładce Klub Seniora.

Aby zapisać się do Klubu Seniora konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami:

osoby niepełnosprawne – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia złożony w zamkniętej kopercie z dopiskiem Klub Seniora osobiście w Biurze Klubu w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach (Hażlach, ul. Główna 37, Pogwizdów, ul. Katowicka 5, Kończyce Wielkie, ul. Ks. Olszaka 8) bądź przesłanie pocztą na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu, ul. Główna 37.

Szczegółowe informacje związane z Klubem Seniora oraz oficjalne dokumenty, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa dostępne są na stronie www.hazlach.naszabiblioteka.com/klub-seniora-1 lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu, ul. Główna 37, w filiach GBP lub telefonicznie pod numerem 33 445 20 07.

Materiały

Klub Seniora na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu
{"register":{"columns":[]}}