W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kasa w UG Hażlach tylko do 28 grudnia bieżącego roku

Logo Gminy Hażlach składa się z dwóch elementów: logotypu, czyli zapisanej w dwóch kolorach, niebieskim i zielonym, nazwy gminy oraz z sygnetu, który tworzą dwie linie, zielona i niebieska, składające się w kształt serca, dopełniane przez sześć promieni słonecznych w kolorze żółtym, symbolizujących sołectwa naszej gminy. Niebieski kolor nawiązuje do licznie występujących na terenie gminy wód, czyli stawów, rzek Olzy i Piotrówki, ich dopływów oraz źródełka Borgońka. Kolor zielony przywołuje pola uprawne, pagórki, lasy, zagajniki i pomniki przyrody. W nazwie, dzięki rozdzieleniu kolorystycznemu, występuje forma graficzna ach GMINA, wyrażająca zachwyt, jaki ona wzbudza u osób ją odwiedzających.

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że z dniem 29 grudnia 2023 roku przestaje funkcjonować w Urzędzie Gminy Hażlach kasa urzędu. W wyniku zmian organizacyjnych, zostanie ona zlikwidowana.
Od początku 2024 roku płatność będzie możliwa wyłącznie przelewem na właściwy rachunek bankowy lub gotówką/kartą płatniczą w kasach placówek bankowych, instytucji finansowych bądź pocztowych, w tym zlokalizowanych na terenie Urzędu.

Zachęcamy wszystkich do płatności bezgotówkowych. Wpłat należy dokonywać na numery rachunków bankowych Urzędu Gminy Hażlach:

  • Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transporotowych – na indywidualne numery kont bankowych, przyporządkowane każdemu podatnikowi.
  • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na indywidualne numery kont bankowych, przyporządkowane każdemu właścicielowi.
  • Opłaty za ścieki – na indywidualne numery kont bankowych, wskazane na fakturach, przyporządkowane każdemu zobowiązanemu.
  • Pozostałe opłaty, np. opłata skarbowa, opłata za wydanie zaświadczenia, opłata za wypis/wyrys z MPZP, opłata za sprzedaż napojów alkoholowych, opłata eksploatacyjna, opłata za wycinkę drzew, wpłaty za faktury z tytułu wywozu nieczystości, czynszów, mediów, dzierżaw, użytkowania wieczyste, wynajmu sali – na rachunek BS Cieszyn o/Hażlach nr 14 8113 1017 2003 0000 0505 0011.
  • opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru PESEL oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, wadium przetargowe, zabezpieczenia należytego wykonania umowy – na rachunek BS Cieszyn o/Hażlach nr 09 8113 1017 2003 0000 0505 0004.

Dodatkowo informacje o numerach rachunków bankowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach, w zakładce: Urząd Gminy Hażlach/Rachunki bankowe lub pod adresem: https://hazlach.samorzady.pl/dokumenty,5_65.

{"register":{"columns":[]}}