W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o zakresie działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo

Projekt „Dostępny samorząd – granty”. Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Napis: Dostępny samorząd – granty

Urząd Gminy Hażlach, czyli w skrócie Urząd, znajduje się przy ulicy Głównej 57 w Hażlachu.

Kierownictwo Urzędu stanowią Wójt, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy.

W pracy pomagają im poszczególni pracownicy referatów.

Czym zajmuje się Urząd?

W Urzędzie możesz:

 1. zameldować się,
 2. wyrobić dowód osobisty,
 3. zgłosić, gdy urodzi się dziecko,
 4. otrzymać akt zgonu i akt urodzenia,
 5. wziąć ślub cywilny,
 6. zapłacić podatki i opłaty lokalne,
 7. zgłosić prowadzenie własnej firmy,
 8. załatwić sprawy związane z wywozem odpadów oraz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
 9. zgłosić drzewa do usunięcia,
 10. nadać numer nieruchomości,
 11. uzgodnić lokalizację nowego grobu na cmentarzu komunalnym,
 12. otrzymać dokumenty związane z planowaniem przestrzennym, w tym wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenie o rewitalizacji,
 13. uzyskać bezpłatne porady oraz pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Urząd ma też inne zadania:

 1. obsługuje wybory,
 2. prowadzi spis ludności w gminie,
 3. zarządza Gminą w trudnych sytuacjach,
 4. realizuje budżet Gminy na dany rok uchwalony przez Radę Gminy,
 5. prowadzi Punkt Obsługi Inwestora,
 6. realizuje zadania związane z oświatą, w tym prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych,
 7. realizuje zadania w zakresie upowszechniania sportu,
 8. prowadzi sprawy związane z wydawaniem licencji i zezwoleń na transport drogowy osób,
 9. przeprowadza remonty i buduje nowe potrzebne Gminie budynki,
 10. buduje i naprawia drogi gminne, chodniki,
 11. dba o przyrodę i zieleń w gminie,
 12. zajmuje się wywozem śmieci z terenu Gminy,
 13. prowadzi zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
 14. pilnuje i dba o czystość i porządek,
 15. prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska,
 16. realizuje zadania związane z mieniem komunalnym oraz gospodarką mieszkaniową,
 17. zajmuje się planowaniem przestrzennym,
 18. dba o zabytki oraz miejsca pamięci narodowej,
 19. współpracuje z radnymi, sołtysami i organizacjami pozarządowymi.

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku.

Poniedziałek: 7.00 – 15.00

Wtorek: 7.00 – 15.00

Środa: 7.00 – 17.00

Czwartek: 7.00 – 15.00

Piątek: 7.00 – 13.00

Wtedy możesz przyjść lub zadzwonić do Urzędu.

Jak możesz załatwić sprawy w Urzędzie?

 1. Możesz napisać pismo i wysłać na adres: ulica Główna 57, 43-419 Hażlach.
 2. Możesz napisać pismo i przynieść do Sekretariatu (pokój nr 5).
 3. Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Adres skrzynki Urzędu na platformie ePUAP to: /54vb21eqdh/SEKAP

 1. Możesz zadzwonić na numer: 33 8567 212, 33 8569 479, 33 8569 555.
 2. Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: ug@hazlach.pl.
 3. Możesz przyjść do Urzędu w godzinach pracy Urzędu i spotkać się z pracownikiem.

Jak trafisz do Urzędu?

Możesz przyjechać do nas samochodem. Przy Urzędzie jest bezpłatny parking dla wszystkich.

Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych: hazlach.samorzady.pl; samorzad.gov.pl/web/gmina-hazlach.

Materiały

Informacja o zakresie działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo
Tekst​_odczytywalny​_maszynowo.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}