W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gospodarka odpadami w Gminie Hażlach – informacje podstawowe i dane kontaktowe

Wszelkie sprawy dotyczące odpadów komunalnych załatwiać należy w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Hażlach, ulica Główna 57, 43-419 Hażlach

telefon 33 856 94 79 (wewnętrzny 59)

e-mail: ug@hazlach.pl, gk@hazlach.pl

Reklamacje z tytułu braku odbioru odpadów należy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub mailowo na podane wyżej adresy w ciągu trzech dni od terminu zbiórki określonego w harmonogramie.

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Hażlach:

konsorcjum firm:

EKO-STELA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Żniwna 9, 43-418 Brzezówka oraz

PPHU Ekoplast-Produkt spółka cywilna Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys,

ulica Ligocka 103/7, 40-568 Katowice

Adres korespondencyjny: ulica Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn 

Telefon (33) 858 00 75; 516 947 860

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ekoplast-Produkt spółka cywilna Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys, ulica Ligocka 103/7, 40-568 Katowice

Adres punktu: ulica Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn

Telefon 33 858 00 75; 516 947 860 

Godziny otwarcia dla mieszkańców Gminy Hażlach:

Poniedziałki: 7.00 – 18.00

Środy: 7.00 – 15.00

Soboty: 7.00 – 12.00

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bezpłatnie od mieszkańców Gminy Hażlach odbierane są:

tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, popiół,

przeterminowane leki i chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory,

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

meble i inne odpady wielkogabarytowe (limit 300 kilogramów/rok/nieruchomość),

zużyte opony (limit 8 sztuk/rok/nieruchomość, przy czym opony te mogą pochodzić wyłącznie z motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej),

opakowania po farbach, lakierach,

odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie - 500 kilogramów/rok/nieruchomość,

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Adres punktu, w którym można odpłatnie oddać odpady w postaci folii, sznurka lub opon wytworzonych w gospodarstwach rolnych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ekoplast-Produkt spółka cywilna Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys, ulica Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn