W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ekodoradca informuje

Ulga termomodernizacyjna

Początek roku to czas składania zeznań podatkowych za ubiegły rok. Już od 15 lutego podatnicy będą mogli rozliczać swoje deklaracje. Mając to na uwadze, warto przypomnieć możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wyłącznie w istniejących budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych, w ramach tzw. „ulgi termomodernizacyjnej”.

Dla kogo ?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi bądź współwłaścicielowi domu jednorodzinnego (również w zabudowie szeregowej i bliźniaczej), będącego podatnikiem podatku PIT, opłacającego podatek: według skali podatkowej, według podatku liniowego, bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie wydatki mogę odliczyć?

Odliczymy te wydatki, które są wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzaju materiałów budowlanych , urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Przykładowo: materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Jak obliczyć ulgę?

Ulgę odliczamy w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem bądź współwłaścicielem.

Przedsięwzięcie musi być zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest zobowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu/przychodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jak udokumentować ulgę?

Ulgę odliczymy, jeżeli posiadamy fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

Ulga termomodernizacyjna a dofinansowanie?

Nie można odliczać od podatku przedsięwzięć sfinansowanych bądź dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W praktyce oznacza to, że należy odliczyć od podatku różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami, a otrzymaną kwotą dotacji.

Przykład:
Montaż instalacji fotowoltaicznej: 40 000 zł

Dofinansowanie: 6000 zł

Kwota do odliczenia: 40 000-6000 = 34 000 zł

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Ekodoradca
Magdalena Staszkiewicz
tel. 535 884 498

mstaszkiewicz@aglomeracjabeskidzka.eu

{"register":{"columns":[]}}