W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Badania ankietowe w ramach Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego

Złoty orzeł Piastów górnośląskich bez korony, zwrócony w prawo, na niebieskim tle. Po prawej stronie niebieski napis: Województwo Śląskie.

Na zlecenie Województwa Śląskiego przystąpiono do prac związanych z opracowaniem „Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wykonaniem analiz diagnostyczno-prognostycznych w zakresie funkcjonowania regionalnego systemu transportu”. Głównym celem Regionalnego Planu Transportowego (RPT) jest zaspokojenie podstawowych potrzeb transportowych mieszkańców województwa śląskiego w obliczu wzrastającej mobilności. Efektem realizacji tego projektu będzie stworzenie wspólnej dla całego województwa wizji rozwoju, przede wszystkim w zakresie transportu, infrastruktury drogowej i zrównoważonej mobilności miejskiej. Plan Transportowy pozwoli zaplanować nowe i wzmocnić podejmowane już działania w obszarze usprawniania i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też zmniejszania emisji zanieczyszczeń. W opracowanym dokumencie opisane będą między innymi: problemy i wyzwania rozwoju regionalnego systemu transportowego zidentyfikowane w oparciu o badania popytu oraz dostępne bazy danych.

Na potrzeby RPT zrealizowane zostaną pomiary natężenia ruchu na granicach województwa, badania ankietowe w wybranych centrach handlowych oraz badania zachowań transportowych mieszkańców, realizowane przez ankieterów odwiedzających respondentów w ich miejscu zamieszkania. Badanie ankietowe mieszkańców będzie realizowane we wszystkich gminach województwa śląskiego; zbadanych powinno zostać ponad 11 000 osób.

Materiały

Załącznik 1 do pisma nr RR.RCAS. KW-00073/21– treść komunikatu
ZAŁĄCZNIK​_1​_073​_21.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do pisma nr RR.RCAS KW-00073/21– wzór listu uwiarygadniającego pracę ankieterów
ZAŁĄCZNIK​_2​_073​_21.docx 0.02MB