W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Archiwalne informacje

Zarządzenie numer 0050.306.2023 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Zarządzenie nr 0050.291.2023 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży, osobom bezdomnym, osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Hażlach oraz umożliwienie osobom z terenu Gminy Hażlach korzystania z noclegowni i ogrzewalni

Zarządzenie numer 0050.290.2023 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.7.2023 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2021 Plus

Informacja Wójta Gminy Hażlach o udzielonych dotacjach finansowych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu z dnia 24 stycznia 2023 roku

Zarządzenie numer 0050.366.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2022 roku  w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.365.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2022 roku  w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży, osobom bezdomnym oraz osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.364.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2022 roku  w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.176.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2021

Zarządzenie numer 0050.155.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2021

Zarządzenie numer 0050.43.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

Informacja Wójta Gminy Hażlach o udzielonych dotacjach finansowych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu z dnia 24 stycznia 2022 roku

Zarządzenie numer 0050.351.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży, osobom bezdomnym oraz osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.327.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.292.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

Zarządzenie numer 0050.114.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.58.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Informacja Wójta Gminy Hażlach o udzielonych dotacjach finansowych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie numer 0050.15.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2020/2021

Zarządzenie numer 0050.297.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży oraz osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

Zarządzenie numer 0050.284.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

Zarządzenie numer 0050.270.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2020/2021

Zarządzenie numer 0050.269.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży oraz osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

{"register":{"columns":[]}}