W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Załatw sprawę elektronicznie

Zachęcamy klientów Urzędu Gminy Grodzisko Dolne do skorzystania z możliwości szybkiego i wygodnego załatwienia spraw drogą elektroniczną! Bez wychodzenia z domu można załatwić m. in. takie sprawy jak: Rejestracja działalności gospodarczej Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne Złożenie wniosku o 500+ Wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Złożenie wniosku o dowód osobisty

Na czym polega wysłanie dokumentu elektronicznego?

Przesyłanie dokumentów elektronicznych do urzędu odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Grodzisko Dolne znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP (https://epuap.gov.pl)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Grodzisko Dolne na platformie e-PUAP:  91k9c3bgdm/skrytka

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne. W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Co potrzeba by złożyć pismo elektroniczne?

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta  na platformie e-PUAP *
 • Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego e-PUAP (bezpłatnego)

* Uwaga: W przypadku posiadania Profilu Zaufanego nie potrzeba zakładać odrębnego konta na platformie e-PUAP. W takim przypadku logowanie do e-PUAP odbywa się z wykorzystaniem tego samego identyfikatora i hasła co do Profilu Zaufanego.

Jak uzyskać Profil Zaufany?

W celu uzyskania Profilu Zaufanego należy złożyć wniosek o profil z własnego konta na platformie e-PUAP bądź bezpośrednio ze strony Profilu Zaufanego https://pz.gov.pl.

Po złożeniu wniosku niezbędne do aktywowania Profilu Zaufanego jest jego potwierdzenie w Punktach Potwierdzających.  Pełna instrukcja jak założyć Profil Zaufany znajduje się pod adresem: https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf

W celu ułatwienia uzyskania Profilu Zaufanego, w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne został utworzony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. Można tego dokonać w pokoju nr 4.

Jak znaleźć formularz e-usługi urzędu?

Formularze elektroniczne Urzędu Gminy Grodzisko Dolne można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za między innymi takimi sposobami:

 1. Wybierając kolejno:
  • Katalog  Spraw -> Inne Podziały Spraw –> Klasyfikacja terytorialna -> Podkarpackie -> Leżajski -> Grodzisko Dolne
 2. Wybierając kolejno:
  • Katalog  Spraw -> Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę  -> wyszukanie urzędu po nazwie lub kodzie pocztowym -> Pokaż sprawy wybranego urzędu

Jakie sprawy można załatwić elektronicznie?

Wybrane sprawy, które można już załatwić w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne poprzez platformę e-puap:

Sprawy obywatelskie

Odpady Komunalne

Podatki

Pozostałe

W jakich formatach można dołączać załączniki?

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT
 • XML, XLS, XLSX, ODS,
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG
 • PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 5 MB.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Czy można złożyć dokument elektroniczny w Urzędzie?

Urząd Gminy Grodzisko Dolne przyjmuje dokumenty zapisane na następujących nośnikach danych:

 • dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
 • pamięć masowa USB

Nośniki danych powinny być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Jeżeli wymagane jest potwierdzenie dokumentem w postaci papierowej doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, to w przypadku konieczności przekazania większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do pliku o rozszerzeniu .zip, .tar., .gz (.gzip), 7Zip.

{"register":{"columns":[]}}