W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 23

Prowadzący sprawę

Przemysław Lubiński, starszy inspektor

Telefon: 33 499 00 66 wew. 40

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy

Wójt Gminy Buczkowice w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa, a po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin, może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli nie został wniesiony sprzeciw w tym terminie.

Opłaty

Zgłoszenie zwolnione z jakichkolwiek opłat.

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw w sprawie usunięcia drzewa służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Buczkowice (odwołanie składa się na dzienniku podawczym - I piętro). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa może dokonać wyłącznie właściciel nieruchomości – w przypadku posesji stanowiących współwłasność, zgłoszenie musi być dokonane przez wszystkich współwłaścicieli. Zgłoszeniu podlegają drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin strona wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Wójt Gminy Buczkowice, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 

Materiały

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (formularz Word)
zgłoszenie​_zamiaru​_usuniecia​_drzewa.doc 0.06MB
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (do druku)
zgłoszenie​_zamiaru​_usuniecia​_drzewa.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.02.2023 11:28 Ewa Matera
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przemysław Lubiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 3.0 03.02.2023 12:23 Ewa Matera
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 2.0 03.02.2023 11:49 Ewa Matera
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 1.0 03.02.2023 11:28 Ewa Matera

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}