W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 23

Prowadzący sprawę

Przemysław Lubiński, Inspektor

Telefon: 33 499 00 66 wew. 40

Składający

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu

Termin składania

Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw, w postaci pisemnej lub elektronicznej (w postaci elektronicznej od momentu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków).

Czego dotyczy

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy:

  • źródła ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu;
  • źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.

Zakres danych

Złożona deklaracja musi zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tych danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Pouczenie

Niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zagrożone jest karą grzywny.

Materiały

CEEB w pigułce
CEEB​_w​_pigułce.pdf 2.46MB
Formularz A - budynki i lokale mieszkalne
20220414​_deklaracja​_a​_v14​_-​_132022.pdf 0.25MB
Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne
20220414​_deklaracja​_b​_v14​_-​_1032022.pdf 0.28MB
Formularz A - budynki i lokale mieszkalne - przykład wypełnienia
20220414​_deklaracja​_a​_-​_przyklad​_wypelnionej​_deklaracji.pdf 0.27MB
Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - przykład wypełnienia
20220414​_deklaracja​_b​_-​_wypelniona​_v​_12.pdf 2.63MB
Aplikacja ZONE - składanie deklaracji online

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.01.2021 11:34 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przemysław Lubiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 10.0 14.04.2022 14:44 Tomasz Basiura
Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 9.0 14.04.2022 14:41 Tomasz Basiura
Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 8.0 27.01.2022 09:49 Jakub Kwaśny
Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 7.0 01.01.2022 18:35 Jakub Kwaśny
Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 6.0 06.10.2021 14:36 Jakub Kwaśny
Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 5.0 16.09.2021 17:11 Jakub Kwaśny
Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 4.0 01.07.2021 15:21 Jakub Kwaśny
Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 3.0 01.07.2021 15:04 Jakub Kwaśny
Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 2.0 08.02.2021 12:18 Jakub Kwaśny
Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 1.0 20.01.2021 11:34 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}