W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyniki konsultacji

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY BRZYSKA Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW.

Konsultacje przeprowadzono w oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/230/2022 Rady Gminy Brzyska z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brzyska .

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Brzyska: Brzyska, Błażkowa, Kłodawa, Ujazd, Wróblowa, Lipnica Dolna, Dąbrówka.

Konsultacje w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Brzyska zostały przeprowadzone w dniach 20 grudnia do 27 grudnia 2022r. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach statutów sołectw. Konsultacje podzielone były na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadzono w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu.

Projekty statutów były dostępne w formie:

  1. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
  2. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie – Biurze Obsługi Rady Brzyska,
  3. publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzyska oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzyska.

Wnioski i uwagi można było składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.

W toku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy Brzyska wpłynął jeden wniosek z dwoma uwagami.

  1. Wniesiono propozycję wykreślenia z § 21 punktów 1i 2 dotyczących zastępowalności sołtysa ze względu na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2020r. rozstrzygający sprawę funkcji zastępcy sołtysa.
  2. Wniesiono propozycję, by wszelkie kwestie sporne oraz skargi na działalność Komisji Wyborczych rozstrzygał Wójt a nie Rada Gminy Brzyska.

Obydwie propozycje zmian zostały wzięte pod uwagę przy sporządzaniu ostatecznej wersji statutów. Nadanie statutów nastąpi w drodze uchwały Rady Gminy Brzyska.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2023 11:12 Biernacki Marek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grzegorz Mikoś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wyniki konsultacji 1.0 25.01.2023 11:12 Biernacki Marek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}