W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o Sesji

Sesja Rady Gminy

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

29 czerwca 2022 r. o GODZ. 1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

 

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Brzyska za 2021 r.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Brzyska za 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2021 r. .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzyska  na  rok szkolny 2022/2023.
 12. Przedstawienie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2021 r.
 13. Informacja przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności                za 2021 r.
 14. Wolne wnioski i dyskusje.
 15. Zakończenie obrad.

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy                 

       Stanisław Madejczyk

{"register":{"columns":[]}}