W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy Brzyska

Sesja Rady Gminy

O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

24 CZERWCA 2024 r. o GODZ. 1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach
  za 2023 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Brzyska za 2023 rok.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Brzyska za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy  Brzyska za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Krasnale” w Brzyskach oraz nadania statutu Klubu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Lipnicy Dolnej stanowiących własność prywatną na mienie komunalne w celu budowy drogi gminnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Brzyska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska „Kłodawa 10”.
 18. Wolne wnioski i dyskusje.
 19. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Brzyska

                                                                                                           Grzegorz Stanek

{"register":{"columns":[]}}