W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie na Sesję

Sesja Rady Gminy

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

29 listopada 2021 r. o GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia  i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzyska do Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2022r. Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  9.  Wolne wnioski i dyskusje.
  10.  Zakończenie obrad.                                                                               

          

 

 

           Przewodniczący Rady Gminy  

               Stanisław Madejczyk

{"register":{"columns":[]}}